OKJ képzések

MAGÁNNYOMOZÓ SZAKKÉPZÉS

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR KÉPZÉS

BIZTONSÁGSZERVEZŐ KÉPZÉS

TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS

ELEKTRONIKUS VAGYONVÉDELMI RENDSZERSZERELŐ

 

MAGÁNNYOMOZÓ SZAKKÉPZÉS

OKJ SZÁMA:         52 861 06

KÉPZÉS ENGEDÉLYSZÁMA:      E-001646/2017/A004  

A MAGÁNNYOMOZÓ KÉPZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

Jelenlegi formájában az OKJ-s magánnyomozó tanfolyam felnőttképzési engedéllyel rendelkező cégeknél 2013. augusztus óta elérhető. A tanfolyam elvégzését követően nemcsak egy állami OKJ-s bizonyítványt kap, hanem olyan mélyreható, sokrétű és alapos szaktudást, ismeretet, amelyet munkája során később hasznosítani tud.

Oktatóink a legmagasabb szinten képzett elismert szaktekintélyek, a rendvédelem (rendészeti és bűnügyi szakterület), katasztrófavédelem, magánbiztonság területén. Pedagógiai módszereink, eszközeink logikusan egymásra épülő oktatási jegyzeteink megkönnyítik a tananyag elsajátítását. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az Ön fejlődését. Csoportos és egyéni feladatmegoldások, valamint alapos gyakorlati munkatevékenységek alapozzák meg a sikeres OKJ vizsga letételét.

A törvény kötelezővé teszi az 80 órás szakmai gyakorlatot is, melynek során a tanulók az oktatáson hallottakat a gyakorlatban is folyamatosan alkalmazni tudják. A gyakorlati helyet mindenki számára biztosítjuk! Ennek során betekintést nyerhetnek a magánnyomozói munka sokszínűségébe, hasznosítani tudják a tanfolyamon elsajátítottakat.

KÉPZÉSI MODULOK

 • 10348-12          Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
 • 10380-12          Általános magánnyomozói tevékenységek végzése
 • 10381-12          Magánnyomozói adminisztrációs feladatok      

A MAGÁNNYOMOZÓ TAFOLYAMRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ÉS RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 • Betöltött 18. életév, önálló cselekvőképesség
 • Középiskolai végzettség (eredeti érettségi, vagy magasabb végzettség) igazolása
 • Európai Uniós tagállam állampolgári státusz
 • Egészségügyi alkalmassági vizsga – beiratkozáshoz szükséges!
 • A vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte

Felhívjuk figyelmét, hogy jogszabályban foglaltak szerint, kizárólag csak FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÓ által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolást áll módunkban elfogadni!

A MAGÁNNYOMOZÓ TAFOLYAM HOSSZA

Tanfolyamaink általában a kialakult igényeknek megfelelően hétvégéken kerülnek megtartásra péntek délután, valamint szombati és vasárnapi napokon emelt óraszámban. Igény esetén ettől eltérő napokra is szervezünk tanfolyamot.

TANFOLYAM ELŐÍRT ÓRASZÁMA:            450 ÓRA
TANFOLYAM HOSSZA:                       KB. 2,5-3 HÓNAP

Egyedi igény esetén lehetőség van előzetes tudásmérésre is! Amennyiben a tanuló előzetesen megfelelő számot ad tudásáról az adott modulra vonatkozóan, úgy mentesülhet az egyes tanórákon való részvétel alól.

A MAGÁNNYOMOZÓ TANFOLYAM KÖLTSÉGE:               199.000 Ft. 

OKJ VIZSGA DÍJA                                                              45.000 Ft.

Amely tartalmazza az elméleti és gyakorlati foglalkozások költségét. Az oktatást segítő jegyzetek komplex költségét.

RÉSZLETFIZETÉS: Beiratkozáskor fizetendő díj 70.000 Ft. Következő részlet a tanfolyam megkezdését követő  45. napjáig fizetendő 65.000 Ft. Utolsó részlet a modulzáró vizsga megkezdéséig 64.000 Ft,  a 45.000 Ft vizsgadíj, a komplex vizsga előtt, a szerződésben foglalt időpontig fizetendő

A komplex szakmai vizsgán csak az vehet részt, aki eredményesen teljesíti mindegyik modulzáró vizsgát, teljesíti a kihelyezett szakmai gyakorlatot, valamint hátralék nélkül befizeti a képzési díjat.

ÁLTALUNK NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK (nem összevonhatóak)

 • 5% kedvezményt biztosítunk, amennyiben a tanfolyam költségét ön egy összegben a tanfolyamra való jelentkezéskor fizeti
 • 5% kedvezményt biztosítunk, kismamáknak, nyugdíjasoknak
 • 5% kedvezményt biztosítunk, munkanélkülieknek
 • 5% kedvezményt biztosítunk, páros jelentkezőknek (ha a beiratkozott hallgató barátjával, ismerősével, családtagjával jelentkezik a tanfolyamra)
 • 5% kedvezményt adunk a tanulóinknak, amennyibena következőkben bármely általunk szervezettOKJ-s tanfolyamra jelentkezik.

AZ EREDMÉNYESEN VIZSGÁZOTT KOLLÉGÁNK KÉPES LESZ...

 • a Megbízó általi megrendelést áttekinteni, és jogszerűen elvállalni vagy elutasítani a megbízást. Törvényesen és szakszerűen tevékenykedni.
 • a kockázatelemzést elvégezni, ajánlatot készíteni
 • erőforrást és időszükségletet meghatározni, a megvalósítást előkészíteni
 • adatokat, információkat begyűjteni, elemezni-értékelni, ezekből következtetéseket levonni
 • személy- és tárgykutatás végzésére irányuló megbízatást teljesíteni
 • nyomozási-, ellenőrzési tevékenységet, tanácsadó-javaslattevő munkát végezni
 • bűnmegelőzési felkészítőt tartani
 • kapcsolatot tartani a Megbízóval, más magán- és jogi személyekkel, hatóságokkal
 • munkaköréhez kapcsolódó technikai, számítástechnikai eszközöket használni
 • hang- és képfelvételeket készíteni, ezeket jogszerűen felhasználni
 • adminisztratív jellegű, adat- és ügykezelési teendőket szabályszerűen ellátni
 • elvégezni a megbízatással kapcsolatos munkamozzanatokat

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR KÉPZÉS

OKJ SZÁMA:         32 861 01

KÉPZÉS ENGEDÉLYSZÁMA: E-001646/2017/A005  

A SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR KÉPZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

A vagyonőr szakma biztos bevételi forrást jelenthet Önnek, hiszen hirdetések tucatjai kínálnak álláslehetőséget ilyen szakmával rendelkezőknek. A tanfolyam viszonylag rövid idő alatt elvégezhető, költsége pedig hamar megtérülhet.

Jelenlegi formájában az OKJ-s személy- és vagyonőr tanfolyam felnőttképzési engedéllyel rendelkező cégeknél 2013. augusztus óta elérhető. A tanfolyam elvégzését követően nemcsak egy állami OKJ-s bizonyítványt kap, hanem olyan mélyreható, sokrétű és alapos szaktudást, ismeretet, amelyet munkája során később hasznosítani tud.

Oktatóink a legmagasabb szinten képzett elismert szaktekintélyek, a rendvédelem (rendészeti és bűnügyi szakterület), katasztrófavédelem, magánbiztonság területén. Pedagógiai módszereink, eszközeink logikusan egymásra épülő oktatási jegyzeteink megkönnyítik a tananyag elsajátítását. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az Ön fejlődését. Csoportos és egyéni feladatmegoldások, valamint alapos gyakorlati munkatevékenységek alapozzák meg a sikeres OKJ vizsga letételét.

 A törvény 40 óra összefüggő szakmai gyakorlatot is kötelezővé tesz, melynek során a tanulók az oktatáson hallottakat a gyakorlatban is alkalmazni tudják. 

A gyakorlati helyeket mindenki számára biztosítjuk!

A SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR TAFOLYAMRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ÉS RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 • Betöltött 18. életév, cselekvőképesség
 • Alapfokú iskolai végzettség igazolása
 • Európai Uniós tagállam állampolgára
 • Egészségügyi alkalmassági vizsga – beiratkozáshoz szükséges!
 • A vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte

Felhívjuk figyelmét, hogy jogszabályban foglaltak szerint, kizárólag csak FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÓ által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolást áll módunkban elfogadni!

A SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR TAFOLYAM HOSSZA

Tanfolyamaink általában hétvégén kerülnek megtartásra péntek délután, szombati és vasárnapi napokon, de igény esetén ettől eltérő napokra is szervezünk tanfolyamot. Mivel a hétvégéken emelt óraszámban kerülnek megtartásra a tanórák, ezért nálunk – más képzési intézményekhez képest –rövidebb idő alatt megszerezheti szakmáját.

TANFOLYAM ELŐÍRT ÓRASZÁMA:            300 ÓRA

TANFOLYAM HOSSZA:                KB. 2- 2,5hónap

Egyedi igény esetén lehetőség van előzetes tudásmérésre is! Amennyiben a tanuló előzetesen megfelelő számot ad tudásáról az adott modulra vonatkozóan, úgy mentesülhet az egyes tanórákon való részvétel alól.

A SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR TAFOLYAM KÖLTSÉGE

TANFOLYAM KÖLTSÉGE:                95.000 Ft.

(AMELY TARTALMAZZA TANKÖNYVET, JEGYZETEKET, ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉPZÉS DÍJÁT!)

VIZSGADÍJ:                                       45.000 Ft

RÉSZLETFIZETÉS: A beiratkozáskor 50.000 Ft fizetendő, majd a második modul végéig további 45.000 Ft. A 45.000 Ft vizsgadíj, a komplex vizsga előtt, a szerződésben foglalt időpontig fizetendő!

A komplex szakmai vizsgán csak az vehet részt, aki eredményesen teljesít minden modulzáró vizsgát, teljesíti a 40 órás kihelyezett szakmai gyakorlatot, valamint hátralék nélkül befizeti a képzési díjat és érvényes orvosi alkalmassági vizsgával rendelkezik.

KEDVEZMÉNYEK

 • 5% kedvezményt biztosítunk, ha a beiratkozott hallgató hoz magával valakit, aki szintén jelentkezik a tanfolyamra
 • 5% kedvezményt adunk a második OKJ-s tanfolyam árából (magánnyomozó, biztonságszervező)
 • Céges, csoportos megrendelés esetén egyedi árat alakítunk ki, alkalmazkodva a felmerülő igényekhez

AZ EREDMÉNYESEN VIZSGÁZÓ KÉPES LESZ

 • szállítmánykísérési feladatokat végezni
 • biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén
 • parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni
 • intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban
 • elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt
 • eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket
 • kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket
 • alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint
 • személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint
 • a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint
 • tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról
 • helyszínbiztosítást végezni
 • elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni
 • elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban
 • szolgálatot felvenni- és átadni
 • együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal
 • konfliktus- és stressz kezelést végezni

BIZTONSÁGSZERVEZŐ KÉPZÉS

OKJ SZÁMA:         52 861 01

KÉPZÉS ENGEDÉLYSZÁMA:       E-001646/2017/A003  

A BIZTONSÁGSZERVEZŐ KÉPZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

Az ÚJ egységes OKJ-s biztonságszervező tanfolyam – 2013. augusztus óta létezik, ennek keretében csak olyan cégek oktathatnak, amelyek felnőttképzési engedéllyel rendelkeznek.

A jogszabályoknak megfelelve cégünk versenyképes, kedvező árú biztonságszervező tanfolyamot kínál Önnek, melynek során nemcsak egy állami OKJ-s bizonyítványt, hanem gyors és könnyű elhelyezkedési lehetőséget biztosító szakmát, valamint a vagyonvédelem területén (is) helytálló tudást szerezhet.

Oktatóink elismert szaktekintélyek, a rendvédelem, katasztrófavédelem és más a vagyonőr szakmák területén.

A BIZTONSÁGSZERVEZŐ TAFOLYAMRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ÉS RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 • Betöltött 18. életév, cselekvőképesség
 • Középiskolai végzettség (érettségi) igazolása
 • Európai Uniós tagállam állampolgára
 • Egészségügyi alkalmassági vizsga – beiratkozáshoz szükséges!
 • A vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte

Felhívjuk figyelmét, hogy jogszabályban foglaltak szerint, kizárólag csak FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÓ által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolást áll módunkban elfogadni!

A BIZTONSÁGSZERVEZŐ TAFOLYAM HOSSZA

Tanfolyamaink általában hétvégén kerülnek megtartásra péntek délután, valamint szombati és vasárnapi napokon, de igény esetén ettől eltérő napokra is szervezünk tanfolyamot. A hétvégéken emelt óraszámban kerülnek megtartásra a tanórák, ezért nálunk – más képzési intézményekhez képest – rövidebb idő alatt megszerezheti szakmáját.

TANFOLYAM ELŐÍRT ÓRASZÁMA:            350 ÓRA

TANFOLYAM HOSSZA:                       KB. 2-3 HÓNAP

Egyedi igény esetén lehetőség van előzetes tudásmérésre is! Amennyiben a tanuló előzetesen megfelelő számot ad tudásáról az adott modulra vonatkozóan, úgy mentesülhet az egyes tanórákon való részvétel alól.

A BIZTONSÁGSZERVEZŐ TAFOLYAM KÖLTSÉGE

TANFOLYAM KÖLTSÉGE:                199.000 Ft

(AMELY TARTALMAZZA TANKÖNYVET, JEGYZETEKET, ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉPZÉS DÍJÁT!)

VIZSGADÍJ: 45 000 FT

RÉSZLETFIZETÉS: Beiratkozáskor fizetendő díj 70.000 Ft. Következő részlet a tanfolyam megkezdését követő  45. napjáig fizetendő 65.000 Ft. Utolsó részlet modulzáró vizsga megkezdéséig 64.000 Ft, a 45.000 Ft vizsgadíj, a komplex vizsga előtt, a szerződésben foglalt időpontig fizetendő

A komplex szakmai vizsgán csak az vehet részt, aki eredményesen teljesíti mindegyik modulzáró vizsgát, valamint hátralék nélkül befizeti a képzési díjat.

KEDVEZMÉNYEK

 • 5% kedvezményt biztosítunk, ha a beiratkozott hallgató hoz magával valakit, aki szintén jelentkezik a tanfolyamra
 • 5% kedvezményt adunk a második OKJ-s tanfolyam árából (személy- és vagyonőr, magánnyomozó)
 • Céges, csoportos megrendelés esetén egyedi árat alakítunk ki, alkalmazkodva a felmerülő igényekhez.

TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS

OKJ SZÁMA:         32 853 03

KÉPZÉS ENGEDÉLYSZÁMA:       E-001646/2017/A001.

A TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS KÉPZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

A tisztítás-technológia az a formailag és tartalmilag egyaránt értékelhető, dokumentált, bizalmi és integrált szolgáltatás, amely során egy előre meghatározott területen, az oda nem való és ott egészségügyi (A), közérzeti  (B), fizikai-biztonsági/baleseti vagy környezetvédelmi (C), vagy funkcionális (D) kockázatot jelentő anyagokat  távolítanak el vagy tartanak távol, tervezett időben és szakszerű módszerekkel..

A jogszabályoknak megfelelve cégünk versenyképes, kedvező árú Tisztítás-technológiai Szakmunkás tanfolyamot kínál Önnek, melynek során nemcsak egy állami OKJ-s bizonyítványt, hanem gyors és könnyű elhelyezkedési lehetőséget biztosító szakmát.  Azoknak is ajánljuk ezen képzésünket, akik ilyen területen kívánnak külföldön munkát vállalni.

A törvény szakmai gyakorlatot is kötelezővé tesz, melynek során a tanulók az oktatáson hallottakat a gyakorlatban is alkalmazni tudják. 

A gyakorlati helyeket mindenki számára biztosítjuk!

A Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

FEOR: 9112 Intézményi takarító és kisegítő, Gyermekintézmény-takarító, Irodatakarító, Kórházi takarító, Lakóépület-takarító, Medencetakarító, Szállodatakarító,

FEOR: 9114 Járműtakarító, Autóápoló, Autókozmetikus, Autómosó, Buszmosó, Gépkocsimosó, Hajómosó, belső takarító, Kamionmosó, Kocsimosó, Kocsitakarító, Konténermosó, Repülőgép-takarító, Trolimosó, Vasútikocsi-takarító

FEOR: 5241 Vezető takarító Takarítók irányítója, Takarítók műszakvezetője

A TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS TAFOLYAMRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ÉS RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 • Betöltött 18. életév, cselekvőképesség
 • Alapfokú iskolai végzettség igazolása (iskolai előképzettség hiányában meghatározott kompetenciák birtokában)
 • Egészségügyi alkalmassági vizsga – beiratkozáshoz szükséges!

Felhívjuk figyelmét, hogy jogszabályban foglaltak szerint, kizárólag csak FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÓ által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolást áll módunkban elfogadni!

A TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS TAFOLYAM HOSSZA

Tanfolyamaink általában hétvégén kerülnek megtartásra péntek délután, szombati és vasárnapi napokon, de igény esetén ettől eltérő napokra is szervezünk tanfolyamot. Mivel a hétvégéken emelt óraszámban kerülnek megtartásra a tanórák, ezért nálunk – más képzési intézményekhez képest –rövidebb idő alatt megszerezheti szakmáját.

TANFOLYAM ELŐÍRT ÓRASZÁMA:            480 ÓRA

TANFOLYAM HOSSZA:                KB. 3-4 HÓNAP

A TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS TAFOLYAM KÖLTSÉGE

TANFOLYAM KÖLTSÉGE:                185.000 Ft. 

AMELY TARTALMAZZA A TANKÖNYVET,JEGYZETEKET, ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉPZÉS DÍJÁT

VIZSGADÍJ:        45.000 Ft.

RÉSZLETFIZETÉS: A beiratkozáskor 50.000 Ft, majd a modulzáró vizsgáig 3 x 45.000 Ft, valamint a 45.000 Ftvizsgadíj, a komplex vizsga előtt, a szerződésben foglalt időpontig fizetendő.

A záróvizsgán csak az vehet részt, aki eredményesen teljesít minden modulzáró vizsgát, teljesíti akihelyezett szakmai gyakorlatot, valamint hátralék nélkül befizeti a képzési díjat és érvényes orvosi alkalmassági vizsgával rendelkezik.

KEDVEZMÉNYEK

 • 5% kedvezményt biztosítunk, ha a beiratkozott hallgató hoz magával valakit, aki szintén jelentkezik a tanfolyamra
 • 5% kedvezményt adunk egy általunk szervezett másik OKJ-s képzés árából 
 • Céges, csoportos megrendelés esetén egyedi árat alakítunk ki, alkalmazkodva a felmerülő igényekhez

AZ EREDMÉNYESEN VIZSGÁZÓ KÉPES LESZ

 • alkalmazni a munkaköréhez tartozó előírásokat
 • tisztázni a feladatot és dönteni a megvalósíthatóságról
 • előkészülni a munkavégzésre
 • eltávolítani a nem tapadó és a tapadó szennyeződéseket
 • fertőtleníteni a felületeket
 • lezárni a feladatok teljesítését
 • tervezni, szervezni és irányítani a feladatokat

ELEKTRONIKUS VAGYONVÉDELMI RENDSZERSZERELŐ

OKJ SZÁMA:  35 861 01

KÉPZÉS ENGEDÉLYSZÁMA:  E-001646/2017/A002  

Jelenlegi formájában az OKJ-s elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő tanfolyam felnőttképzési engedéllyel rendelkező cégeknél 2013. augusztus óta elérhető. A jogszabályoknak megfelelve cégünk versenyképes, kedvező ár/érték arányt biztosító magánnyomozó tanfolyamot kínál Önnek. A tanfolyam elvégzését követően nemcsak egy állami OKJ-s bizonyítványt kap, hanem olyan mélyreható, sokrétű és alapos szaktudást, ismeretet, amelyet munkája során később hasznosítani tud.

Oktatóink a legmagasabb szinten képzett elismert szaktekintélyek, a rendvédelem (rendészeti és bűnügyi szakterület), katasztrófavédelem, magánbiztonság területén. Pedagógiai módszereink, eszközeink logikusan egymásra épülő oktatási jegyzeteink megkönnyítik a tananyag elsajátítását. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az Ön fejlődését. Csoportos és egyéni feladatmegoldások, valamint alapos gyakorlati munkatevékenységek alapozzák meg a sikeres OKJ vizsga letételét.

TANFOLYAM ELŐÍRT ÓRASZÁMA:                     250 ÓRA

TANFOLYAM HOSSZA:                                      KB. 2- 2,5 HÓNAP

Tanfolyamaink általában hétvégén kerülnek megtartásra péntek délután, valamint szombati és vasárnapi napokon emelt óraszámban, de igény esetén ettől eltérő napokra is szervezünk tanfolyamot

Egyedi igény esetén lehetőség van előzetes tudásmérésre is! Amennyiben a tanuló előzetesen megfelelő számot ad tudásáról az adott modulra vonatkozóan, úgy mentesülhet az egyes tanórákon való részvétel alól.

ELEKTRONIKAI VAGYONVÉDELMI RENDSZERSZERELŐ TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ JELENZKEZÉS  ÉS RÉSZVÉTEL FELTÉTELE:

 • Betöltött 18. életév, cselekvőképesség
 • Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) igazolása
 • Európai Uniós tagállam állampolgára
 • Egészségügyi alkalmassági vizsga – beiratkozáshoz szükséges!
 • A vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte

Szükséges szakmai előképzettség:

 • 34 522 03 Elektronikai műszerész
 • 34 522 01 Elektromechanikai műszerész
 • 33 523 02 Távközlési és informatikai hálózatszerelő
 • 34 522 04 Villanyszerelő
 • 54 523 01 Automatikai technikus
 • 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő
 • 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész
 • 54 523 02 Elektronikai technikus
 • 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
 • 32 521 02 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
 • 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó
 • 32 521 04 Órás
 • 51 523 01 PLC programozó
 • 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
 • 54 523 05 Távközlési technikus
 • 51 523 02 Távközlési üzemeltető
 • 31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerelő
 • 35 522 01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész
 • 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus
 • 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus
 • 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
 • 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető

Felhívjuk figyelmét, hogy jogszabályban foglaltak szerint, kizárólag csak FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÓ által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolást áll módunkban elfogadni!

TANFOLYAM DÍJA:                    125.000 FT

(AMELY TARTALMAZZA A TANKÖNYVET, JEGYZETEKET, ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉPZÉS DÍJÁT)

VIZSGADÍJ:                               45.000 FT

RÉSZLETFIZETÉS: Beiratkozáskor 62.500 FT, a modulzáró vizsgáig 62.500 FT, a 45.000 FT vizsgadíj a komplex vizsga előtt, a szerződésben foglalt időpontigfizetendő.

KÉPZÉS MODULOK:

10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok

10360-12 Elektronikai vagyonvédelmi rendszerszerelői feladatok

A záróvizsgán csak az vehet részt, aki eredményesen teljesít minden modulzáró vizsgát, teljesíti a kihelyezett szakmai gyakorlatot, valamint hátralék nélkül befizeti a képzési díjat és érvényes orvosi alkalmassági vizsgával rendelkezik.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • felvenni a megrendelést
 • a hatályos jogszabályok, szabványi előírások, ajánlások ismeretében a helyszíni felmérést, kockázatelemzést elvégezni
 • vázlatot, ajánlatot készíteni
 • terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni
 • erőforrást és időszükségletet meghatározni
 • informatikai, munkaszervezési, technológiai munkákat tervezni
 • a kiviteli munkafolyamatot előkészíteni, a beépítésre tervezett anyagot beszerezni
 • a bel- és/vagy kültéri védelmi létesítményeket szerelni, telepíteni és karbantartani
 • beléptető rendszert telepíteni, karbantartani és javítani
 • behatolás jelző-, videó- és megfigyelőrendszert telepíteni, karbantartani és javítani
 • a szakszerű használatra vonatkozó tájékoztatást megadni
 • elektronikus vagyonvédelmi rendszerjavítást, karbantartást végezni
 • elektronikus vagyonvédelmi rendszer hibáját feltárni
 • elektromechanikus és elektronikus műszerekkel méréseket végezni
 • elektronikai, elektrotechnikai összefüggések ismeretében alapvető számításokat elvégezni
 • számítógéppel a rendszert beállítani, internetet használni
 • üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit
 • a kiviteli munkafolyamatot dokumentálni
 • a kezelő személyzetet oktatni
 • munkafolyamatokat lezárni

KEDVEZMÉNYEK

 • 5% kedvezményt biztosítunk, ha a beiratkozott hallgató hoz magával valakit, aki szintén jelentkezik a tanfolyamra
 • 5% kedvezményt adunk egy általunk szervezett másik OKJ-s képzés árából 
 • Céges, csoportos megrendelés esetén egyedi árat alakítunk ki, alkalmazkodva a felmerülő igényekhez
 • 5% kedvezményt adunk a második OKJ-s tanfolyam árából (személy- és vagyonőr, magánnyomozó, biztonságszervező)


1